พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: openapi-json แท็ค: ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / 1 พฤศจิกายน 2565
    ข้อมูลสถิติและประมาณการการผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

    44 recent views