กลุ่ม

พบ 7 กลุ่ม

fishery-and-aquaculture

การทำประมงและสัตว์น้ำ

3 ชุดข้อมูล
ดู การทำประมงและสัตว์น้ำ
livestock

การทำปศุสัตว์

4 ชุดข้อมูล
ดู การทำปศุสัตว์
crop

การเพาะปลูกพืช

1 ชุดข้อมูล
ดู การเพาะปลูกพืช
farmers_farmers-institutions

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

5 ชุดข้อมูล
ดู เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
inputs

ปัจจัยการผลิต

0 ชุดข้อมูล
ดู ปัจจัยการผลิต
price

ราคา

2 ชุดข้อมูล
ดู ราคา
economy-and-marketing

เศรษฐกิจและการตลาด

6 ชุดข้อมูล
ดู เศรษฐกิจและการตลาด