พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: รูปแบบการค้า

กรองผลลัพธ์
  • กระทรวงพาณิชย์ / 2 พฤศจิกายน 2565
    ข้อมูลสินค้าเกษตรได้รับการจัดหมวดหมู่โดยกรมการค้าภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บสถิติ ราคาสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าให้เป็นไปตามจุดประสงค์ การใช้งาน...

    36 recent views