พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ชื่อสินค้า

กรองผลลัพธ์
  • กระทรวงพาณิชย์ / 2 พฤศจิกายน 2565
    ข้อมูลสินค้าเกษตรได้รับการจัดหมวดหมู่โดยกรมการค้าภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บสถิติ ราคาสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าให้เป็นไปตามจุดประสงค์ การใช้งาน...

    36 recent views
  • กระทรวงพาณิชย์ / 2 พฤศจิกายน 2565
    ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีการใช้งาน 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ (1) ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค้ด (Commodity Code : ComCode)...

    38 recent views
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).