พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ: openapi-json แท็ค: เนื้อที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).