พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ: openapi-json ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).