พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).