พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมหม่อนไหม รูปแบบ: openapi-json กลุ่ม: เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร แท็ค: หม่อนไหม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).