พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมปศุสัตว์ กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ แท็ค: ประเทศไทย ปศุสัตว์ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).