พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: หม่อนไหม ผู้เลี้ยงไหม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร รูปแบบ: openapi-json

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).