พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่ม: เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: openapi-json

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).