พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ องค์กร: กระทรวงพาณิชย์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: เดือน รหัสสินค้า ปี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).