พบ 4 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เดือน รหัสสินค้า รูปแบบ: openapi-json กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด สัญญาอนุญาต: อื่นๆ องค์กร: กระทรวงพาณิชย์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).