พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่ม: ราคา แท็ค: ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / 1 พฤศจิกายน 2565
    ข้อมูลสถิติและประมาณการการผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

    45 recent views
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).