พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร แท็ค: การเกษตร กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: openapi-json

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).