พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมปศุสัตว์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: จำนวนเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).