พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมปศุสัตว์ รูปแบบ: openapi-json แท็ค: ประเทศไทย ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).