พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การทำปศุสัตว์ แท็ค: ประเทศไทย รูปแบบ: openapi-json หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมปศุสัตว์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).