พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: openapi-json แท็ค: การเกษตร เนื้อที่ ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).