พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ราคาสินค้า ราคาที่เกษตรกรขายได้ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: openapi-json องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).