พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ราคาที่เกษตรกรขายได้ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).