พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: เพาะปลูก รูปแบบ: openapi-json กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).