พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร แท็ค: ตำบล เนื้อที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).