พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: หม่อนไหม ผู้ทอผ้า ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร รูปแบบ: openapi-json

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).