พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมหม่อนไหม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร แท็ค: หม่อนไหม ผู้เลี้ยงไหม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).