พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กระทรวงพาณิชย์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ปี ชื่อสินค้า

กรองผลลัพธ์
  • กระทรวงพาณิชย์ / 2 พฤศจิกายน 2565
    ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีการใช้งาน 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ (1) ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค้ด (Commodity Code : ComCode)...

    40 recent views
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).